Nieuw seizoen

De vakantie is zo goed als voorbij. We hebben het programma weer ingevuld. Op 4 september is de officiele start. Kijk alvast in het schema. Welkom op onze clubavonden.

Toverlint en privacy

Ook wij hebben beleid geformuleerd met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bijgevoegd beleidsdocument kunt u hierover lezen.180522 Privacybeleid Toverlint (def) – website

Geen prijzen voor Toverlint

Gisteren heeft het 1 minuut filmfestival plaats gevonden in de Garenspinnerij in Gouda. De organisatie was in onze handen. De zaal was uitverkocht. Helaas bereikte slechts 1 film de laatste 16. Dat was de film “Het bier is op” van Wim van Wijk. Maar ook deze film viel al snel weer af. Volgende keer beter. […]

Recente reacties