Gouds film festival

Afgelopen woensdag (17 oktober) heeft het Gouds Film Festival plaatsgevonden. Het was een daverend succes met volle zalen met publiek en aspirant filmers. Lees voor een uitgebreid verslag de berichten op www.goudsfilmfestival.nl

Nieuw seizoen

De vakantie is zo goed als voorbij. We hebben het programma weer ingevuld. Op 4 september is de officiele start. Kijk alvast in het schema. Welkom op onze clubavonden.

Toverlint en privacy

Ook wij hebben beleid geformuleerd met betrekking tot de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In bijgevoegd beleidsdocument kunt u hierover lezen.180522 Privacybeleid Toverlint (def) – website

Recente reacties