Op 30 april staat de Vlisterfilm centraal!

De komende clubavond van 30 april staat in het teken van de “Vlisterfilm”, die we weer nieuw leven in willen blazen.

Voor degenen, die nog niet weten, wat een Vlisterfilm inhoudt, zal Peter Dijkstra een aantal van deze, breed geroemde, films vertonen.

Verder wordt deze avond gebruikt om al voorbereidingen te gaan doen voor het maken van de Vlisterfilm op één van de “programmaloze” avonden tijdens de zomerperiode.
We willen o.a.nadenken over het scenario, taken gaan verdelen, en datum(s) plannen, waarop we zouden kunnen gaan filmen enz.

Op verzoek van Arie Heerkens zullen we spreken over het boek “Vergeten kinderen” van de schrijfster Jessica Verhagen, aan wie door Toverlint beloofd is dit boek te verfilmen. Arie heeft een concept verhaalstructuur aangemaakt en denkt, dat verfilming hiervan geschikt is om met meerdere leden van de club aan te werken.

Kortom, er is dinsdagavond weer genoeg te ondernemen.

Geef een reactie