Clubavond 21 mei 2019


Dit jaar wordt er weer een zomerfilm gemaakt door de club, die zich naar alle waarschijnlijkheid in Vlist zal afspelen. Er zijn al ideeën geopperd en Piet de Haan had al een en ander op papier gezet. Intussen heeft Niek van Oostenbrugge een concept-scenario geschreven, waarbij hij ook de adviezen van Tamis heeft Bijgaande foto geeft een hint!!

Piet en Niek willen e.e.a graag met de aanwezigen aanstaande dinsdag bespreken en verdere plannen maken wat betreft de voortgang van de Vlisterfilm.
Zo hebben we meteen al weer voldoende te
Geen gast en toch een leuke avond!
We starten zoals gebruikelijk om 20.00 uur.

Geef een reactie