Dinsdagavond 3 september biedt veel varieteit!

Vorige week, toen een aantal van onze clubleden acte de presence gaven op het Unica Festival in Zeist, hebben we de clubavond enigszins anders ingevuld dan oorspronkelijk afgesproken was.
Evert heeft voor ons films gedraaid van jonge Nederlandse amateur-cineasten, die later in de week pas getoond zouden worden op het Unica Festival. Er waren films bij, die beslist de moeite waard waren om te bekijken en het was mooi om te zien, hoe veel animo er toch nog is onder de jongeren om films te maken.
Het programma van dinsdag 3 september is opgedeeld in twee delen:
We praten elkaar eerst bij over de op stapel staande films van Toverlinters.
Afgelopen jaar hebben we hierover een eerste keer van gedachten gewisseld en eerste afspraken gemaakt. We zijn benieuwd of er inmiddels vorderingen zijn gemaakt.
We hopen, dat de kartrekkers van deze films ons hierover kunnen informeren.
Het gaat om de volgende filmverhalen:
Bruin papier; Evert Hasselaar.
De loterij; Arie.
Spannend bidverloop; Nel van der Marel.
Treinkaartje; Harry.
Haastrecht; Rob de Weger.
Vergeten kinderen; Arie en Elvira.
                                         Rett-syndroom; Gerrie en Drees.
Het tweede deel van de avond besteden we aan het ons bekende “laat maar zien”.
We hopen, dat er weer veel, nieuwe en/of oude films aangeleverd worden.
Dit alles gebeurt weer onder de bezielende leiding van Peter.
Ook herinneren we jullie graag aan het thema Vervoeren, dat aan bod komt op dinsdag 10 september! Filmpjes zijn welkom! Aanmelden hoeft niet, maar mag wel!

Geef een reactie