B6D63C8C-89D4-4B8C-942F-8A0DEE38CF9F

Het is 2020! We gaan beginnen!

We luiden het nieuwe jaar in op de gebruikelijke wijze:
Drees, onze voorzitter, zal met zijn speech het startschot geven voor een sprankelend nieuw seizoen.
Namens de programmacommissie zal Harry een kort overzicht geven van het programma, zoals dat er voor de eerste helft van het jaar globaal gaat uitzien.
Dan is er natuurlijk het vaak verrassende en hilarische hoofdonderdeel van de avond: “Raad de Maker”.
We hopen, dat er veel filmpjes aangeleverd gaan worden. (In principe niet langer dan twee minuten en niet meer dan twee per persoon. De leiding van de avond kan hier, indien door hen gewenst geacht, van afwijken).
Dan zijn er nog enkele programmaonderdelen, die de avond nog een feestelijk en verrassend cachet zullen geven.
Dus, voldoende reden om in grote getale aanwezig te zijn  aanstaande dinsdag. Uiteraard zijn de partners hierbij ook van harte uitgenodigd.
Graag nog even de aandacht voor ons Clubfestival van zondag 9 februari aanstaande. Verdere informatie hierover volgt spoedig.
Noteer deze datum alvast in jullie agenda, indien dat nog niet gebeurd is.

Er is nog tot uiterlijk 10 januari gelegenheid om de films per USB-Stick (dus niet middels We-transfer) aan te leveren bij K