Bericht van het bestuur!

Zoals jullie allemaal ongetwijfeld nauwgezet het nieuws volgen raast het Corona virus nog onverminderd door het land. Alle bijeenkomsten met meer dan drie personen worden tot tenminste 1 juni opgeschort. Dit geldt ook voor Toverlint. Wanneer de datum vam 1 juni nadert zal het bestuur zich beraden op de toestand van dat moment en besluiten hoe verder te gaan. Het moge duidelijk zijn dat we veel gaan missen in komende periode waaronder het Regiofestival 2020 van ZH12.

Er leven binnen het bestuur enkele ideeën om activiteiten te ontplooien met gebruik van digitale voorzieningen zonder dat fysieke bijeenkomsten nodig zijn. Daar worden jullie apart over ingelicht.

Binnen het bestuur is er gelukkig geen sprake van Corona infectie en ik hoop dat dat bij jullie ook het geval is. Mocht iemand van jullie in een meer zorgelijke situatie zijn beland horen we dat graag.

We wensen iedereen sterkte in deze merkwaardige tijd en bovenal een goede gezondheid.