2A1C61C6-13E8-4C14-9D90-95395BDDA37B

Meten is weten, maar dan…?

Afgelopen dinsdagavond is er tijdens de clubbijeenkomst een meting gedaan naar de hoeveelheid CO2 die wij met onze groep uitstoten in onze studioruimte. De concentratie van uitgeademde lucht geeft ook de concentratie aan van aerosolen en de kans op het doorgeven van een besmetting van persoon naar persoon.

We hebben gemerkt dat alleen de getroffen maatregelen inachtnemen, zoals looproutes, handen desinfecteren, afstand houden etc. niet voldoende veiligheid biedt voor onze leden. De gemeten CO2 waarden waren dermate hoog dat het bestuur, met pijn in het hart, heeft moeten besluiten de clubavonden in de Gouwestad studio op te schorten.

De club zal weer bij elkaar kunnen komen als het virus dusdanig is teruggetrokken dat het niet meer (zo) gevaarlijk is.

De programma commissie buigt zich op korte termijn over een nieuwe digitale vorm van clubavonden. Hierover volgt spoedig meer informatie.

Allemaal veel sterkte en goede gezondheid toegewenst!