Alternatieve clubavonden!

Opnieuw hebben we de clubavonden moeten opschorten (zie ook het vorige bericht) en dat betekent dat onze programma commissie alle creativiteit moet aanboren om tot een alternatieve invulling van de wekelijkse ontmoetingen te komen. Digitaal, op afstand,  via YouTube of Zoom! Er kan veel, dus contact kan er zijn, maar we willen graag films maken natuurlijk.
Hoe we dat kunnen gaan doen in clubverband? Daarover buigt de programma commissie zich nu en we zullen hierover zeer binnenkort geïnformeerd worden. Houd moed! We blijven positief!