Nieuwe projecten opgestart!

Afgelopen dinsdagavond was er een Zoom-vergadering, waaraan de programma commissie en enkele leden van de club meededen. Het onderwerp van gesprek was de vorming van nieuwe groepjes, die een filmproject willen starten. Een aantal leden heeft zich bereid verklaard om als “trekker” te fungeren; het is de bedoeling dat andere leden zich gaan aansluiten. Er zijn al wat ideeën!

De Zoom-vergadering, die voortreffelijk werd geleid door Nel van der Marel, is opgenomen en de volgende dag, woensdag, gedeeld via ons eigen YouTube kanaal.

a.s. Dinsdagavond 10 november gaan we de volgende stap nemen!

Toverlint gaat door!!