09AE8D42-48F2-410A-B48E-931570B7B1BB

De eerste clubavond van 2021

We hebben inmiddels de stap gezet in het nieuwe jaar 2021 en laten het, in vele opzichten, bizarre 2020 achter ons.

Als club hebben we het oude jaar op dinsdag 22 december op een biizonder gezellige wijze afgesloten met het bekijken van oude sinterklaas- en kerstfilms van Toverlint.

We waren erg blij, dat we Ron, maar ook Jan en Wim, in ons midden mochten begroeten.

Op dinsdag 5 januari is dan onze eerste zoomavond van het nieuwe jaar, we kunnen dat al bijna klassiek gaan noemen.

Wat zeker klassiek is, is dat we op deze avond  films voor “Raad de Maker” hebben. Als vanouds gaan we de films bekijken, die door de leden anoniem ingestuurd zijn en dan proberen we te raden, wie de maker of maakster is.

We gaan de films op de avond zelf bekijken. Evert zal jullie omstreeks 20.00 uur uitnodigen voor de Zoom-bijeenkomst en Nel, onze gastvrouw van de avond, zal jullie dan precies uitleggen, hoe we de avond gaan invullen.

Naast het Raad de Maker-onderdeel zal Drees de avond starten met zijn nieuwjaarsgroet en Harry zal een korte uiteenzetting geven over het programma van de komende weken, zoals dat er globaal op de dinsdagavonden uit gaat zien.