F3A92A55-71C1-4AA9-B42D-C494CD2C88C7

Een avond over filmanalyse

Tijdens eerdere clubavonden hebben we met elkaar gesproken over film analyse en ook films bekeken.

Dinsdag 23 februari a.s. gaan we het er nog eens met elkaar over hebben, aan de hand van een filmpje dat we toegestuurd hebben gekregen en met behulp van een lijstje van Arie.
Omdat we al zoveel geleerd hebben met ZOOM en omdat discussiëren in een grote groep wat lastig is met ZOOM, gaan we in kleine groepjes uiteen.

Dat heet met een Engels woord: Breakout rooms.
Evert deelt iedereen in, want alleen de host (Evert) kan dit doen.
Zodra je op je scherm ziet: Join Breakout Room, klik dan op die blauwe balk.
Je ziet dan op het scherm wie er met jou in jouw groepje zit.
Bespreek de analyse van de film met elkaar. Laat 1 iemand wat aantekeningen maken.
Evert zal na 10 minuten iedereen weer ’terughalen’.
En dan kan er in de hele ZOOM, uit ieder groepje verteld worden wat er is besproken.
Arie zal daar dan op reageren.

En zo leren we ‘spelenderwijs’ wat er nog meer met ZOOM kan en weer wat meer hoe we naar films kunnen kijken.

Het wordt alweer een leerzame avond! We hopen op een grote opkomst!