6B58281A-79C7-4E91-AB34-86C975FCF157

Vergeten Kinderen niet vergeten!

De Toverlint productie Vergeten Kinderen, die vorig jaar in mei klaar was voor vertoning, zal op 3 mei a.s. nogmaals worden vertoond op de lokale omroep BR6, zie onderstaand persbericht:

BODEGRAVEN-REEUWIJK – Het vorig jaar via de lokale omroep BR6 uitgezonden docudrama ‘Vergeten Kinderen’ is op maandag 3 mei om 19.00 uur en 21.00 uur opnieuw te bekijken op www.br6.nl.

Uit de vele reacties die de initiatiefnemers Jessica Verhagen en Wim Minnaard hebben ontvangen, is gebleken dat daar met belangstelling naar wordt uitgekeken. Menigeen verkeerde in de veronderstelling dat zij dit, na de vertoning vorig jaar, op een later tijdstip nog wel konden terugzien, maar auteursrechtelijke bepalingen verhinderden dat.

Om de geschiedenis levendig te houden van jonge kinderen die in de hongerwinter 1944–1945 door hun ouders op ‘de vlucht’ naar Oost-Nederland werden gezet om de honger in Reeuwijk en West-Nederland te ontlopen, werken de initiatiefnemers nu aan een lespakket. Het is de bedoeling om de docudrama samen met dit lespakket aan te bieden aan basis- en middelbare scholen.

Het afgelopen jaar is er regelmatig gevraagd of de docudrama ook te koop is. Jessica is blij dat zij hiervoor van de uitgever van haar boek ‘Vergeten Kinderen’, waarop de docudrama is gebaseerd, toestemming heeft gekregen. Belangstellenden kunnen mailen naar jessie99x@gmail.com. Mede door de reacties van familieleden van ‘de kinderen van toen’ vanuit het buitenland is ook een Engelse vertaling verschenen. Ook wordt overwogen om een luisterboek te maken.

Verder wordt er gedacht aan een eenvoudige website waarop alle informatie staat over het boek, het docudrama (met fragmenten van de making-of) en het lespakket, en over het aanvragen van lezingen, presentaties over het boek en de film. Om dit te realiseren is ICT-assistentie gewenst. Als er iemand is die daarbij wil helpen, kan die contact opnemen met Jessica via jessie99@gmail.com of 0653926843 of met Wim via w.minnaard@ziggo.nl of 0652581683.

Tekst en beeld: productieteam ‘Vergeten Kinderen’