65AEC778-A93F-487B-AF1B-86C2A95FCF0D

Speciaal project Gouda750

In het kader van Gouda750 willen wij als film- en videoclub een film maken, die een zo groot mogelijk scala van activiteiten van onze jeugd en jongvolwassenen in beeld brengt. Dit kan sport zijn, maar ook vormen van kunst- en cultuurbeoefening zoals tekenen/schilderen, muziek, dans, fotografie/film, denksporten etc.                                                                                         We willen proberen niet alleen een overzicht van nu maar ook een blik op het verleden te geven door middel van oud foto- en filmmateriaal.                                                                                                         Het resultaat zal vertoond worden in het stadscentrum van Gouda in de zomer van 2022. Waar en hoe onderzoeken wij nog.

Het bovenstaande is voor ons de reden dat wij Goudse organisaties om hulp vragen:                                                                                                            het is waarschijnlijk dat van allerlei activiteiten filmopnames gemaakt zijn,  ook opnames zijn die met een mobieltje gemaakt zijn. Daarin zijn we erg geinteresseerd.

Daarnaast vragen wij ons af: het mogelijk dat wij video-opnames maken die wij ook in de openbare ruimte mogen vertonen en waarvoor de ouders dan ook schriftelijk toestemming willen geven?

Het zou helemaal mooi zijn als Goudse organisaties ons ook zouden kunnen helpen aan ‘oude’ beelden zodat er een ‘toen en nu’-beeld 

Goudse organisaties die willen meedoen kunnen per mail reageren naar het onderstaande adres 

de werkgroep Gouda 750,

Wil Wildschut

Email: wilwildschut1@hotmail.com