A1D7C0E2-E75C-42B3-BD1A-9F1E8400158C

Geluid bij filmmaken!

Dinsdagavond 13 september is de clubavond een informatieve bijeenkomst over ‘geluid’!

Evert en Frits hebben het onderwerp ‘goed filmgeluid’ voorbereid. Door o.m. ervaringen bij het filmen door de leden van de werkgroep Maatschappelijk filmen hebben zij zich verdiept in dit onderwerp. Ze gaan hun ervaringen en ideeën onderbouwen met film (fragmenten). Het belooft een interessante avond te worden!