Programma

De programmacommissie bestaat uit Harry Eurlings, Evert Hasselaar, Nel vd Marel, Koos Bakker en Peter Dijkstra. Per november 2019 heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden. Gerrie Lammé en Wil Wildschut nemen de plaats in van Peter en Koos. Fijn dat zij dit willen doen, en Peter en Koos worden heel hartelijk bedankt voor hun inzet in de commissie.
Ze hebben met elkaar voor de komende maanden weer gezorgd voor een mooie invulling van de clubavond

Programma Toverlint per 6 augustus 2020 vindt u hier!

Wekelijks vindt u uitgebreidere informatie en aankondiging van de eerstvolgende clubavond op onze homepage.
Let wel: het programma kan veranderen wegens omstandigheden.