Programma

De programmacommissie bestaat uit Harry Eurlings, Evert Hasselaar, Nel vd Marel, Gerrie Lammé en Wil Wildschut.

Ze hebben met elkaar voor de komende maanden weer gezorgd voor een mooie invulling van de clubavonden met dien verstande dat deze doorgaan. Helaas…Sinds 15 oktober zijn we gedwongen de bijeenkomsten in onze clublocatie op te schorten omdat we de omgeving toch niet coronaproof konden krijgen en momenteel is onze commissie druk bezig om een alternatief programma te bedenken. Zodra we hierover informatie kunnen delen zullen we dat op onze website doen!