Programma

De programmacommissie bestaat uit Harry Eurlings, Evert Hasselaar, Nel v.d. Marel, Gerrie Lammé.

Zij hebben met elkaar voor de komende maanden weer gezorgd voor een mooie invulling van de clubavonden. Helaas…Sinds 15 oktober 2020 zijn we gedwongen de bijeenkomsten in onze club locatie op te schorten, omdat we de omgeving toch niet coronaproof konden krijgen, maar onze commissie laat zich niet uit het veld slaan en doet haar best om een alternatief programma te bedenken voor de dinsdagavonden.

Wekelijks ontvangen onze leden een bericht van de programma commissie met een aankondiging van het programma voor de eerstvolgende clubavond. In deze tijd betekent dit dat we met ZOOM bij elkaar komen!. Dit werkt goed, er doen steeds veel leden mee, recentelijk nog 26! In de loop van januari 2021 groeide dit aantal tot 31, d.w.z. bijna alle leden doen mee!

Verslaglegging van de avonden is terug te vinden in ons maandelijks magazine Toverslag

Voor de komende weken heeft de commissie een aantal avonden gepland: hieronder een korte beschrijving. Details over de invulling volgen in het weekbericht. Alles onder voorbehoud, want onverwachte wijzigingen kunnen voorkomen!

18 mei 2021​​
Filmen met green screen en trucage in films.
​​​Wat komt erbij kijken, hoe kun je trucs uitvoeren?
​​​Deze avond wordt verzorgd door Peter Dijkstra. Ook zullen Niek en Piet info uitwisselen over de nieuw te maken Vlisterfilm

25 mei
We hebben deze avond een Limburgse gast, Peter Brouwers. Hij heeft veel prijzen gewonnen met zijn films en gaat er zeker een aantal laten zien!

1 juni
1e avond van de maand is Laat-maar-zien avond! Nieuwe gemaakte films, met vragen van de maker maar ook oudere films die verbeterd zouden kunnen worden, kunnen worden ingestuurd en zullen door de clubleden worden besproken.

8 juni
Hoe maak je een leuke reclamefilm. dat is de vraag. Waarom spreekt het ene filmpje je wel aan en het andere niet? Wat heb je nodig om een aansprekende commercial te maken? Ron Hofman gaat deze avond voor ons verzorgen!

15 juni
Het thema van deze avond is Lente! Er is vast veel gefilmd door onze leden, dus we zijn benieuwd naar de montages, maar ook nostalgische lentefilms zijn welkom!

 

—————————————————-

Hieronder nog een overzicht van de afgelopen maanden:

5 januari 2021
Raad de Maker, traditioneel de eerste clubavond van het seizoen met Nieuwjaarswensen

12 januari 2021
Een avondje met Arie, over analyse methodes voor beoordeling van films

19 januari 2021
Filmteams doen verslag van hun vorderingen

26 januari 2021
Cursusavond: de voice over opdracht bespreken n.a.v. de avond op 17 oktober

o7 februari 2021
Het Toverlint Clubfestival, digitaal. We kunnen de films van te  voren kijken. Tijdens de middag zien we van alle films nog 5 minuten om het geheugen op te frissen

16 februari 2021
Een avond over filmgeluid. Hoe bereid je je voor, welke techniek gebruik je, wat doe je in de montage?

23 februari 2021
We gaan films analyseren op basis van kennis die we eerder opdeden uit de cursussen met Arie Heerkens en Arjan Haakmat

2 maart 2021
“Laat maar zien” een avond waarbij leden de gelegenheid krijgen hun films in wording te laten zien aan hun mede clubleden

9 maart 2021
Een avond die wordt verzorgd door Drees. We laten ons verrassen, maar het gaat over scenarioschrijven

16 maart 2021
Algemene Ledenvergadering

23 maart 2021
We bespreken en bekijken de opdracht die we hebben gekregen op 16 februari 2021 nav een film van Niek. Het gaat over noise, voice over, muziek

30 maart 2021
Gouda heeft 750 jaar stadsrechten. Toverlint heeft een enorm archief. Wat is hiervan de waarde voor dit jubileum? Kunnen er nog films worden gemaakt?

6 april 2021
Laat maar zien, clubleden laten zien waarmee ze bezig zijn. Mogelijkerwijs de kartrekkers van de diverse clubprojecten, met oproep voor het maken van films voor Gouda750

13 april 2021
Interview met Roshan Nejal over het maken van films over en met Deepfake. Deepfake is een filmtechniek waarmee je de mimiek van iemand kunt overzetten op een portret van iemand anders. In de film van Roshan kunnen nabestaanden praten met een overledene en hier wordt de techniek therapeutisch toegepast.

20 april 2021​​
Gast Bianca van Gelderen (Filmclub Beilen).
Zij gaat vertellen over het werken met jonge filmers. Wat vraagt hun werkwijze aan een club en hoe beleven zij een jongerenfilmclub. Met veel filmpjes.

27 april 2021​​
Presentatie van nieuwe werkgroepjes
​​​Oproep voor Koninginnedag- en Koningsdagfilmpjes

4 mei 2021​​
Laat maar zien avond, iets later vanwege Dodenherdenking​​​
Met een speciale oproep voor bevrijdingsfilms.​​​
We starten om 20:10 uur na de Dodenherdenking

11 mei 2021
​​Op 11 mei gaat Tamis ons weer wat meer bijbrengen over waarom een film spannend overkomt, en hoe je dat ook zelf in je film kunt aanbrengen. Eerst zal Tamis wat theorie uitleggen, o.a. aan de hand van wat filmpjes. Daarna gaan we in break-out rooms om met een paar medeleden zelf een filmpje te ‘ontleden’.