Programma

De programmacommissie bestaat uit Harry Eurlings, Evert Hasselaar, Nel vd Marel, Gerrie Lammé.

Ze hebben met elkaar voor de komende maanden weer gezorgd voor een mooie invulling van de clubavonden. Helaas…Sinds 15 oktober zijn we gedwongen de bijeenkomsten in onze clublocatie op te schorten, omdat we de omgeving toch niet coronaproof konden krijgen, maar onze commissie laat zich niet uit het veld slaan en doet haar best om een alternatief programma te bedenken voor de dinsdagavonden.

Wekelijks ontvangen onze leden een bericht van de programma commissie met een aankondiging van het programma voor de eerstvolgende clubavond. In deze tijd betekent dit dat we met ZOOM bij elkaar komen!. Dit werkt goed, er doen steeds veel leden mee, recentelijk nog 23!

Voor de komende weken heeft de commissie een aantal avonden gepland: hieronder een korte beschrijving. Details over de invulling volgen zoals gezegd in het weekbericht.

15 december 2020
een clubavond met Arjan Haakmat, ooit lid geweest van Toverlint, die vertelt over zijn werk

22 december 2020
Kerstfilmavond, nog een verrassing

29 december 2020
geen clubavond

5 januari 2021
Raad de Maker, traditioneel de eerste clubavond van het seizoen met Nieuwjaarswensen

12 januari 2021
Een avondje met Arie, over analyse methodes voor beoordeling van films

19 januari 2021
Filmteams doen verslag van hun vorderingen

26 januari 2021
cursusavond: de voice over opdracht bespreken n.a.v. de avond op 17 oktober